Međunarodna saradnja

Univerzitet u Beogradu je osnovan 1808. godine. Danas, sa preko 100 hiljada studenata, na 31 fakultetu i 12 istraživačkih instituta, naš univerzitet je rangiran među četiri najbolja u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, osnovan 1937. godine, sa preko sedam hiljada studenata, 120 nastavnika i saradnika, više međunarodnih studijskih programa, ACCA akreditaciojom, institucionalizovanom saradnjom sa preko 100 svetskih univerziteta, kao i sa preko 400 kompanija u Srbiji i inostranstvu, danas predstavlja jednu od najuglednijih visokoškolskih i istraživačkih institucija u oblastima ekonomije, poslovnog upravljanja i statistike u regionu Jugoistočne Evrope.

Snažna internacionalizacija obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, predstavlja okosnicu razvojne strategije našeg fakulteta i sastoji se iz više segmenata –  međunarodna mobilnost studenata i nastavnika, upis stranih studenata na naše međunarodne studijske programe, organizovanje međunarodne letnje škole, naučno-istraživačkih seminara i konferencija, te aktivno uključivanje naših nastavnika u međunarodne istraživačke projekte. Osim toga, Ekonomski fakultet svojim studentima preko EFMD mreže nudi mogućnost prakse u inostranstvu, za vreme trajanja studija. Internacionalizacija obrazovanja i nauke omogućava efektivnu razmenu ideja, znanja i veština, sticanje novih iskustava, upoznavanje novih kultura, kao i međunarodno povezivanje sa inostranim partnerima, što doprinosi unapređenju kvaliteta i konkurentnosti naših alumnista i nastavnika.

Shodno tome, Ekonomski fakultet je u prethodnom periodu, kroz razvoj institucionalnih kapaciteta za međunarodnu saradnju, uspostavljanje međunarodnih studijskih programa, ulazak u proces sticanja renomiranih međunarodnih, profesionalnih i akademskih akreditacija (ACCA, EFMD i td.), učlanjenje u različite međunarodne univerzitetske mreže, te snažno širenje mreže partnerskih fakulteta i univerziteta, obezbedio preduslove za snažno uključivanje naših nastavnika i saradnika u različite vidove međunarodne saradnje

Kontakt:
Kancelarija za međunarodnu saradnju
Jelena Subotin
(1 sprat, kancelarija 154)
E-mail: international.office@ekof.bg.ac.rs