MEĐUNARODNI STUDENTI

ZAŠTO UNIVERZITET U BEOGRADU?

Univerzitet u Beogradu je jedan od najstarijih univerziteta u Jugoistočnoj Evropi (osnovan još 1808. godine). Danas je, takođe, jedan od najvećih univerziteta u Evropi, sa više od 100 hiljada studenata i 4 hiljade profesora raspoređenih na 31 fakultet i 12 istraživačkih cenatara. Prema Šangajskoj listi jedan je od 4 najbolje rangirana univerziteta u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

.

ZAŠTO EKONOMSKI FAKULTET?

 

Ekonomski fakultet je osnovan još 1937. godine. Danas je moderna visokoškolska ustanova sa dugom tradicijom i ciljem da proizvede visokokvalitetno znanje, veštine i istraživanja u oblasti ekonomije, poslovnog upravljanja i statistike. Sa preko 7 hiljada studenata i 120 profesora, lociran u samom centru grada, jedan je od najvećih fakulteta u sklopu Univerziteta u Beogradu. Pored duge tradicije, unapređenog nastavnog programa i visokokvalitetnog nastavnog kadra, naš fakultet je jedinstven i iz sledećih razloga:

  • Jedina visokoškolska ustanova koja nudi program osnovnih studija u oblasti ekonomije i finansija / biznisa i finansija uz mogućnost sticanja 2 diplome – Univerziteta u Londonu ( fakultet nosilac Londonska škola ekonomije i političkih nauka) i Univerziteta u Beogradu ( Ekonomski fakultet);
  • Jedinstveni međunarodni master program u oblasti kvantitativnih finansija;
  • ACCA akreditacija studijskog programa (jedina institucija u Jugoistočnoj Evropi koja poseduje tu akreditaciju);
  • Član EFMD;
  • Obezbeđena praksa u velikom broju kompanija u 88 zemalja kao i u 400 kompanija u Srbiji;
  • Start-Up centar – biznis centar koji obezbeđuje pomoć studentima koje žele da svoje ideje pretvore u održive biznise;
  • Saradnja sa preko 100 univerziteta širom sveta.

STUDIJSKI PROGRAMI NA ENGLESKOM JEZIKU

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu nudi programe osnovnih i master studija na engleskom jeziku.

Osnovne studije - Ekonomija i finansije

Osnovne studije u ukupnom trajanju od 4 godine obezbeđjuju dve diplome – diplomu Univerziteta u Londonu (fakultet nosilac Londonska škola eknomije i političkih nauka – LSE) i diplomu Univerziteta u Beogradu (Ekonomski fakultet).

Program osnovnih studija – Ekonomija i finansije (1 + 3 godine, 240 ESPB bodova)

Osnovne studije - Biznis i menadžment

Osnovne studije u ukupnom trajanju od 4 godine obezbeđjuju dve diplome – diplomu Univerziteta u Londonu (fakultet nosilac Londonska škola eknomije i političkih nauka – LSE) i diplomu Univerziteta u Beogradu (Ekonomski fakultet).

Program osnovnih studija – Biznis i menadžment (1 + 3 godine, 240 ESPB bodova)

Master studije iz kvantitativnih finansija - IMQF
The International Masters in Quantitative Finance (IMQF) je jednogodišnji master program iz naprednih finansija. Izvođen na engleskom jeziku od strane renomiranih međunarodnih predavača još od 2003. godine, postepeno je gradio reputaciju kao jedan od najinovativnijih programa iz oblasti finansija u Evropi.

Međunarodni master program – Kvantitativne finanasije (1 godina, 60 ЕSPB bodova)

Master studije iz primenjene ekonomije - IMAE
Međunarodni master iz primenjene ekonomije (IMAE) pruža savremeni kurikulum, koji izvode renomirani domaći i inostrani predavači i ugledni stručnjaci iz oblasti ekonomske politike.

Međunarodni master program – Primenjena ekonomija (1 godina, 60 ЕSPB bodova)

Master studije iz poslovne informatike - IMBI
Međunarodni master iz poslovne informatike (IMBI) je program koji kombinuje učenje i primenu znanja i veština sa informacionim tehnologijama. Ovaj program je namenjen studentima čiji je cilj da steknu široko razumevanje informacionih sistema i njihove uloge u poslovnom okruženju i žele da razviju interdisciplinarni pristup upravljanju IT projektima koji će ih pripremiti za uspešnu karijeru.

Međunarodni master program – Poslovna informatika (1 godina, 60 ЕSPB / 2 godine, 120 ESPB)

Master studije iz oporezivanja - IMT
Međunarodni master iz oporezivanja (IMT) je jedinstveni, multidisciplinarni master program koji zajednički organizuju Pravni fakultet i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu. Ovaj program predstavlja jedinstvenu priliku za one koji su spremni da razvijaju svoju profesionalnu karijeru u oblasti oporezivanja, kao i u finansijskom i pravnom savetovanju, jer studentima pruža i pravnu i ekonomsku perspektivu, kombinujući savremen akademski okvir i skup veština iz prava, ekonomije, finansija i računovodstva.

Međunarodni master program – Oporezivanje (1 godina, 60 ЕSPB / 2 godine, 120 ESPB)