Partnerski univerziteti i mreže

Međunarodna saradnja se realizuje kroz Еrasmus+ program, bilateralne sporazume o saradnji, kao i kroz multirateralne mreže fakulteta i univerziteta.

Lista partnerskih univerziteta za period 2019-2023

ERASMUS+ PROGRAM

Еrasmus+ je program saradnje između univerziteta finansiran od strane Evropske unije i kao takav predstavlja najznačajniji program za razmenu studenata i nastavnika, kao i za druge oblike saradnje u Evropi. Od januara 2019. godine Srbija u okviru Erazmus programa ima status programske države, što znači da naši univerziteti imaju mogućnost za uključivanje u sve programe pod uslovima i na način koji važi i za univerzitete iz zemalja EU.

Detaljne informacije o ERASMUS+ programu i mogućnostima za mobilnost studenata i zaposlenih možete naći na stranici https://mobion.bg.ac.rs/

Partnerski univerziteti u okviru ERASMUS+ programa

BILATERALNI SPORAZUMI

Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet ima zaključene bilateralne sporazume o saradnji sa preko 100 univerziteta iz raznih delova sveta, koji omogućavaju međusobnu razmenu studenata, nastavnika, zajedničku organizaciju konferencija, naučno-istraživačku saradnju i sl.

SPISAK UNIVERZITETA SA KOJIMA POSTOJI BILATERALNI SPORAZUM O SARADNJI

CEEPUS

CEEPUS predstavlja mrežu univerziteta Centralne i Istočne Evrope, koja omogućava njihovu međusobnu saradnju u domenu razmene studenata i nastavnika.

Partnerski univerziteti u okviru CEEPUS programa

Više informacija o funkcionisanju CEEPUS mreže i dostupnim stipendijama  te otvorenim pozivima za mobilnost  možete naći na sajtu: https://www.ceepus.info/defaultcms.aspx

MAGELLAN EXCHANGE

Magellan Exchange je mreža 34 univerziteta i fakulteta iz 14 zemalja, uglavnom iz Severne Amerike i Zapadne Evrope. Ekonomski fakultet je od 2017. godine član Magellan Exchange mreže, čime je postao jedina visokoškolska ustanova iz Centralne i Istočne Evrope – članica ove mreže.

Članstvo fakulteta u ovoj mreži omogućava studentima i nastavnicima da odlaze na programe mobilnosti na bilo koju od partnerskih institucija – članica mreže, uz oslobođenje od troškova školarine, a najčešće i uz pokriće troškova smeštaja od strane institucije – domaćina.

Partnerski univerziteti u okviru Magellan mreže

Više informacija o Magellan Exchange mreži i proceduri prijavljivanja za mobilnost, može se naći na sajtu: http://www.magellanexchange.org/

ERASMUS+ PROGRAM

Еrasmus+ je program saradnje između univerziteta finansiran od strane Evropske unije i kao takav predstavlja najznačajniji program za razmenu studenata i nastavnika, kao i za druge oblike saradnje u Evropi. Od januara 2019. godine Srbija u okviru Erazmus programa ima status programske države, što znači da naši univerziteti imaju mogućnost za uključivanje u sve programe pod uslovima i na način koji važi i za univerzitete iz zemalja EU.

Shodno tome, Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet ima uspostavljenu saradnju u pogledu stipendirane razmene studenata i nastavnika, u okviru Erasmus+ programa sa 46 univerziteta.

SPISAK UNIVERZITETA SA KOJIMA NAŠ FAKULTET IMA SARADNJU KROZ ЕRASMUS+ PROGRAM

BILATERALNI SPORAZUMI

Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet ima zaključene bilateralne sporazume o saradnji sa preko 100 univerziteta iz raznih delova sveta, koji omogućavaju međusobnu razmenu studenata, nastavnika, zajedničku organizaciju konferencija, naučno-istraživačku saradnju i sl.

SPISAK UNIVERZITETA SA KOJIMA POSTOJI BILATERALNI SPORAZUM O SARADNJI

CEEPUS

CEEPUS predstavlja mređu 15 univerziteta Centralne i Istočne Evrope, koja omogućava njihovu međusobnu saradnju u domenu razmene studenata i nastavnika.

SPISAK UNIVERZITETA/FAKULTETA, ČLANOVA CEEPUS MREŽE

Fakultet u Beogradu pripada AMADEUS mreži unutar CEEPUS programa.

Više informacija o funkcionisanju CEEPUS mreže i dostupnim stipendijama  te otvorenim pozivima za mobilnost  možete naći na sajtu: https://www.ceepus.info/#nbb

CESEENET

CESEENET predstavlja mrežu 32 univerziteta Centralne i Istočne Evrope, koja omogućava njihovu međusobnu saradnju u domenu razmene studenata i nastavnika na nivou doktorskih studija. Od 2019. godine, mobilnost u okviru ove mreže je delimično stipendirana kroz CEEPUS program. .

SPISAK UNIVERZITETA/FAKULTETA, ČLANOVA CESEENET MREŽE

Više informacija o funkcionisanju CEEPUS mreže i dostupnim stipendijama, te otvorenim pozivima za mobilnost možete naći na sajtu: https://ceseephd.net/

MAGELLAN EXCHANGE

Magellan Exchange je mreža 34 univerziteta i fakulteta iz 14 zemalja, uglavnom iz Severne Amerike i Zapadne Evrope. Ekonomski fakultet je od 2017. godine član Magellan Exchange mreže, čime je postao jedina visokoškolska ustanova iz Centralne i Istočne Evrope – članica ove mreže.

Članstvo fakulteta u ovoj mreži omogućava studentima i nastavnicima da odlaze na programe mobilnosti na bilo koju od partnerskih institucija – članica mreže, uz oslobođenje od troškova školarine, a najčešće i uz pokriće troškova smeštaja od strane institucije – domaćina.

SPISAK UNIVERZITETA/FAKULTETA, ČLANOVA MAGELLAN EXCHANGE MREŽE

Više informacija o Magellan Exchange mreži i proceduri prijavljivanja za mobilnost, može se naći na sajtu: http://www.magellanexchange.org/