MEĐUNARODNI STUDENTI

ZAŠTO UNIVERZITET U BEOGRADU?

Univerzitet u Beogradu je jedan od najstarijih univerziteta u Jugoistočnoj Evropi (osnovan još 1808. godine). Danas je, takođe, jedan od najvećih univerziteta u Evropi, sa više od 100 hiljada studenata i 4 hiljade profesora raspoređenih na 31 fakultet i 12 istraživačkih cenatara. Prema Šangajskoj listi jedan je od 4 najbolje rangirana univerziteta u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

.

ZAŠTO EKONOMSKI FAKULTET?

 

Ekonomski fakultet je osnovan još 1937. godine. Danas je moderna visokoškolska ustanova sa dugom tradicijom i ciljem da proizvede visokokvalitetno znanje, veštine i istraživanja u oblasti ekonomije, poslovnog upravljanja i statistike. Sa preko 7 hiljada studenata i 120 profesora, lociran u samom centru grada, jedan je od najvećih fakulteta u sklopu Univerziteta u Beogradu. Pored duge tradicije, unapređenog nastavnog programa i visokokvalitetnog nastavnog kadra, naš fakultet je jedinstven i iz sledećih razloga:

 • Jedina visokoškolska ustanova koja nudi program osnovnih studija u oblasti ekonomije i finansija uz mogućnost sticanja 2 diplome – Univerziteta u Londonu ( vodeći koledž Londonska škola ekonomije i političkih nauka) i Univerziteta u Beogradu ( Ekonomski fakultet);
 • Jedinstveni međunarodni master program u oblasti kvantitativnih finansija;
 • ACCA akreditacija studijskog programa (jedina institucija u Jugoistočnoj Evropi koja poseduje tu akreditaciju);
 • Član EFMD;
 • Obezbeđena praksa u velikom broju kompanija u 88 zemalja kao i u 400 kompanija u Srbiji;
 • Start-Up centar – biznis centar koji obezbeđuje pomoć studentima koje žele da svoje ideje pretvore u održive biznise;
 • Saradnja sa preko 100 univerziteta širom sveta.

ZAŠTO EKONOMSKI FAKULTET?

Ekonomski fakultet je osnovan još 1937. godine. Danas je moderna visokoškolska ustanova sa dugom tradicijom i ciljem da proizvede visokokvalitetno znanje, veštine i istraživanja u oblasti ekonomije, poslovnog upravljanja i statistike. Sa preko 7 hiljada studenata i 120 profesora, lociran u samom centru grada, jedan je od najvećih fakulteta u sklopu Univerziteta u Beogradu. Pored duge tradicije, unapređenog nastavnog programa i visokokvalitetnog nastavnog kadra, naš fakultet je jedinstven i iz sledećih razloga:

 • Jedina visokoškolska ustanova koja nudi program osnovnih studija u oblasti ekonomije i finansija uz mogućnost sticanja 2 diplome – Univerziteta u Londonu ( vodeći koledž Londonska škola ekonomije i političkih nauka) i Univerziteta u Beogradu ( Ekonomski fakultet);
 • Jedinstveni međunarodni master program u oblasti kvantitativnih finansija;
 • ACCA akreditacija studijskog programa (jedina institucija u Jugoistočnoj Evropi koja poseduje tu akreditaciju);
 • Član EFMD;
 • Širok portfolio od preko 400 kompanija koje nude mogućnosti za prakse i treninge našim studentima;
 • Start-Up centar – biznis centar koji obezbeđuje pomoć studentima koje žele da svoje ideje pretvore u održive biznise;
 • Saradnja sa preko 100 univerziteta širom sveta.

STUDIJSKI PROGRAMI NA ENGLESKOM JEZIKU

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu u svojoj ponudi raspolaže sa programima osnovnih i master studija na engleskom jeziku.

Osnovne studije - Ekonomija i finansije

Osnovne studije u ukupnom trajanju od 4 godine obezbeđjuju dve diplome – diplomu Univerziteta u Londonu (fakultet nosila Londonska škola eknomije i političkih nauka – LSE) i diplomu Univerziteta u Beogradu (Ekonomski fakultet).

Program osnovnih studija – Ekonomija i finansije (1 + 3 godine, 240 ESPB bodova)

Master studije - IMQF

The International Masters in Quantitative Finance (IMQF) je jednogodišnji master program iz naprednih finansija. Izvođen na engleskom jeziju od strane renomiranih međunarodnih fakulteta još od 2003. godine, postepeno je gradio reputaciju kao jedan od najinovativnijih programa iz oblasti finansija u Evropi.

Međunarodni master program – Kvantitativne finanasije (1 godina, 60 ЕSPB bodova)