AKADEMSKA MOBILNOST

Međunarodna mobilnost studenata (svih nivoa studija) podrazumeva odlazak na neki od inostranih partnerskih univerziteta (1-2 semestra), gde student sluša nastavu i polaže ispite, potpuno besplatno, tj. bez plaćanja troškova školarine na inostranom univerzitetu. Pre odlaska na program mobilnosti, student u dogovoru sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju vrši odabir predmeta koje će na inostranom univerzitetu pohađati, i zaključuje „ugovor o učenju“, u kojem se ti predmeti navode. Po povratku sa programa mobilnosti, student podnosi zahtev za priznavanje položenih ispita i ESPB ostvarenih u inostranstvu, na koji se po pravilu dobija pozitivan odgovor (u skladu sa definisanim Ugovorom o učenju). U toku boravka u inostranstvu, student zadržava status redovnog studenta Univerziteta u Beogradu i po povratku nastavlja sa studijama. Po istom principu, inostrani studenti mogu doći na program mobilnosti na Ekonomski fakultet u Beogradu. Program mobilnosti je omogućen i nastavnicima, kao i zaposlenima u administrativnim službama Fakulteta. Za mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja, koja se realizuje preko Erasmus+ i CEEPUS mreže, dostupne su i stipendije, koje pokrivaju troškove puta i boravka u inostranstvu.

Spisak partnerskih institucija, na koje možete otići u okviru programa međunarodne mobilnosti možete videti na stranici Partnerski univerziteti i mreže.