Партнерски универзитети и мреже

Међународна сарадња се реализује кроз Еrasmus+ програм, билатералне споразуме о сарадњи, као и кроз мултилатералне мреже факултета и универзитета.

Листа партнерских универзитета за период 2019-2023

ERASMUS+ ПРОГРАМ

Еrasmus+ је програм сарадње између универзитета финансиран од стране Европске уније и као такав представља најзначајнији програм за размену студената и наставника, као и за друге облике сарадње у Европи. Од јануара 2019. године Србија у оквиру Еrasmus програма има статус програмске државе, што значи да наши универзитети имају могућност за укључивање у све програме под условима и на начин који важи и за универзитете из земаља ЕУ.
Детаљне информације о ЕРАСМУС+ програму и о могућностима за мобилност студената и запослених на Универзитету у Београду могу се наћи на страници https://mobion.bg.ac.rs/

Партнерски универзитети у оквиру ERASMUS+ програма

БИЛАТЕРАЛНИ СПОРАЗУМИ

Универзитет у Београду – Економски факултет има закључене билатералне споразуме о сарадњи са преко 100 универзитета из разних делова света, који омогућавају међусобну размену студената, наставника, заједничку организацију конференција, научно-истраживачку сарадњу и сл.

СПИСАК УНИВЕРЗИТЕТА СА КОЈИМА ПОСТОЈИ БИЛАТЕРАЛНИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

CEEPUS

CEEPUS представља мрежу универзитета Централне и Источне Европе, која омогућава њихову међусобну сарадњу у домену размене студената и наставника.

Партнерски универзитети у оквиру CEEPUS програма

Више информација о функционисању CEEPUS мреже и доступним стипендијама, те отвореним позивима за мобилност можете наћи на сајту: https://www.ceepus.info/defaultcms.aspx

MAGELLAN EXCHANGE

Magellan Exchange је мрежа 34 универзитета и факултета из 14 земаља, углавном из Северне Америке и Западне Европе. Економски факултет је од 2017. године члан Magelan Echange мреже, чиме је постао једина високошколска установа из Централне и Источне Европе – чланица ове мреже.

Чланство факултета у овој мрежи омогућава студентима и наставницима да одлазе на програме мобилности на било коју од партнерских институција – чланица мреже, уз ослобођење од трошкова школарине, а најчешће и уз покриће трошкова смештаја од стране институције – домаћина.

Партнерски универзитети у оквиру Magellan мреже

Више информација о Magelan Echange мрежи и процедури пријављивања за мобилност, може се наћи на сајту: http://www.magellanexchange.org/