ODLAZNA MOBILNOST DOMAĆIH STUDENATA

ŠTA JE TO STUDENTSKA MOBILNOST?

Mobilnost podrazumeva mogućnosti za studente da određeni period svojih studija provedu na nekom od partnerskih univerziteta, upoznaju kulturu zemlje u kojoj borave, steknu nova znanja i veštine, itd.

KOJI SU BENEFITI STUDENTSKE MOBILNOSTI?

Odlazak na program međunarodne razmene studenata u trajanju od 1 do 2 semestra, predstavlja jedinstvenu priliku za sticanje međunarodnog iskustva u toku studija, kao i uvida u način studiranja na prestižnim svetskim univerzitetima, te unapređenje nivoa znanja engleskog jezika. Pored toga što učešće u ovakvim programima predstavlja bitnu dodatnu stavku u biografiji studenta, odlazak na programe mobilnosti predstavlja i priliku za povezivanje sa vršnjacima iz inostranstva, za upoznavanje novih kultura i sticanje iskustva življenja u novoj sredini, i to najčešće uz pokriće svih troškova odgovarajućom stipendijom. U toku boravka u inostranstvu, student na inostranoj ustanovi stiče određene ESPB, koji se po povratku mogu priznati na Ekonomskom fakultetu, što znači da odlazak na program mobilnosti ne utiče na znatnije produženje trajanja studija.

KOJI SVE PROGRAMI MOBILNOSTI POSTOJE?

Najveći deo mobilnosti odvija se u okviru Erasmus+ i CEEPUS programa. Drugi vidovi mobilnosti su mobilnost na osnovu sporazuma o saradnji i slobodna “freemover” mobilnost (mobilnost izvan sporazuma o saradnji i ugovorenih kvota).

NA KOJE SVE UNIVERZITETE MOGU DA ODEM?

Ekonomski fakultet u Beogradu je za svoje studente obezbedio široku ponudu kvalitetnih univerziteta, i to preko Еrasmus+ programa, CEEPUS mreže, Magelan Exchange mreže, CESEENET mreže, te preko velikog broja bilateralnih sporazuma. Spisak partnerskih institucija, na koje možete otići u okviru programa međunarodne mobilnosti možete videti OVDE.

KO MOŽE DA APLICIRA?

Programi razmene dostupni su svim redovnim studentima Ekonomskog fakulteta na svim nivoima studija.

KAKO MOGU DA APLICIRAM?

Konkursi sa dostupnim mestima se objavljuju na WEB stranici i društvenim mrežama Fakulteta (na proleće za prvi semestar i na jesen za drugi semestar).

U prvom koraku, student bira univerzitet na kojem želi da boravi u okviru programa međunarodne mobilnosti (host university).

Nakon toga, student vrši okvirnu selekciju predmeta (sa spiska predmeta na web stranici inostranog univerziteta), koje bi želeo da pohađa. Radi lakšeg priznavanja, studentima se savetuje da pri odabiru predmeta koje će pohađati na inostranom univerzitetu, biraju one koji su uporedivi po sadržaju sa predmetima koje bi student do kraja studija trebalo da pohađa u okviru svog studijskog programa na Ekonomskom fakultetu. 

Kod selekcije predmeta, student se može konsultovati i sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju, kao i sa predmetnim nastavnicima, sa ciljem da odabere predmete za koje postoji velika verovatnoća priznavanja na Ekonomskom fakultetu.

Zatim, student dostavlja opise odabranih predmeta Komisiji za priznavanje stranih visokoškolskih isprava slanjem FORMULARA na adresu  international.office@ekof.bg.ac.rs

Nakon odobrenja liste predmeta, u saradnji sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju sastavlja se Ugovor o učenju.

Ukoliko student odlazi na mobilnost preko Erasmus+ programa, nakon sastavljanja Ugovora o učenju, zahtev se podnosi preko MobiOn platforme.

Ukoliko student odlazi na mobilnost preko CEEPUS programa, nakon sastavljanja Ugovora o učenju, zahtev se podnosi preko CEEPUS portala.

U ostalim slučajevima, zahtev se, nakon sastavljanja ugovora o učenju podnosi Kancelariji za međunarodnu saradnju.

Mobilnost studenata na Ekonomskom fakultetu realizuje se prema UPUTSTVU O POSTUPKU REALIZACIJE MOBILNOSTI STUDENATA i u skladu sa PRAVILNIKOM O MOBILNOSTI I PRENOŠENJU ESPB BODOVA.

Cela procedura pripreme dokumentacije i prijavljivanja je relativno jednostavna i ne traje duže od par dana.

ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE PRI APLICIRANJU ZA ODLAZAK NA MOBILNOST?

Dokumenta koja su najčešće neophodna pri apliciranju su:

 • Motivaciono pismo;
 • Kratka biografija kandidata (Curriculum Vitae – CV);
 • Prepis ocena (Transcript of Records);
 • Uverenje o statusu studenta (Evidence of Enrollment);
 • Potvrda o znanju engleskog jezika;
 • Kopija diplome (ukoliko su u pitanju master ili doktorske studije)
 • Ugovor o učenju – UB Learning Agreement / ERASMUS+ Learning agreement

Obrazac prijave i Ugovora o učenju za mobilnost preko bilateralne saradnje ili CEEPUS-a:

 1. Prijava (Application form UB)
 2. Learning Agreement UB

Za mobilnost preko ERASMUS+ programa prijava se vrši preko MobiOn platforme – ERASMUS+ prijava i Ugovor o učenju

Neki programi zahtevaju i pisma preporuke data od strane nastavnika, potvrde o praksi, kopiju pasoša, itd. Dokumentacija se predaje na engleskom jeziku, a zvanična dokumenta se prevode kod sudskog tumača.

Za detaljnije informacije o formi i sadržaju potrebne dokumentacije, kao i o načinu pripreme istih možete se obratiti Kancelariji za međunarodnu saradnju: international.office@ekof.bg.ac.rs

KAKO SE SASTAVLJA UGOVOR O UČENJU I KO GA ODOBRAVA?

Potpisivanje Ugovora o učenju obavlja se pre odlaska studenta na razmenu, sa mogućnošću usvajanja izmena u toku prvih mesec dana od početka nastave na instituciji domaćinu. Ugovor o učenju potpisuju tri strane: student, matični fakultet (nadležni prodekan) i institucija domaćin. Pre potpisivanja Ugovora o učenju neophodno je utvrditi stepen kompatibilnosti studijskih programa i odabranih predmeta na instituciji domaćinu sa studijskim programom matičnog fakulteta. Utvrđivanje kompatibilnosti vrši se na osnovu kurikuluma institucije domaćina i silabusa odabranih predmeta, a na osnovu mišljenja Komsije za priznavanje stranih visokoškoslih isprava  i odluke ESPB koordinatora.

Student je dužan da najmanje deset dana pre prijave za odlazak na mobilnost dostavi FORMULAR Kancelariji za međunarodnu saradnju putem mejla na international.office@ekof.bg.ac.rs sa predmetima koje je odabrao da sluša i polaže na instituciji domaćinu, radi procene mogućnosti priznavanja ispita i sastavljanja Ugovora o učenju.

Priznavanje kredita stečenih na mobilnosti vrši se u skladu sa  PRAVILNIKOM UNIVERZITETA U BEOGRADU.

Za priznavanje obaveznog predmeta potrebno je poklapanje od min. 70%, dok se izborni predmet bilo kojim predmetom iz oblasti studija i smera studenta, koji ne mora da odgovara izbornoj korpi predmeta na matičnim studijama studenta, tj. stdet može menjati bilo koji strani predmet iz oblasti ekonomije nekim izbornim predmetom iz studijskog programa na matičnom fakultetu.

Minimalni broj kredita koji treba steći na mobilnosti je 21 ESPB.

Broj ESPB kredita stečen na mobilnosti mora u zbiru biti jednak, ili veći od broja kredita koji nose priznati predmeti na matičnim studijama, tj. student po priznavanju kredita mora imati ispunjen uslov za sticanje min. 240 ESPB/180 ESPB radi izdavanja diplome na kraju studija.

GDE MOGU DA PRONAĐEM OBRAZAC UGOVORA O UČENJU?

Obrazac Univerziteta u Beogradu možete preuzeti OVDE

Obrazac Ugovora o učenju za ERASMUS+ program nalazi se OVDE

GDE MOGU DA DOBIJEM UVERENJE O STATUSU, PREPIS OCENA I DRUGA UVERENJA O STUDIJAMA?

Ova dokumenta izdaje Studentska služba Ekonomskog fakulteta na srpskom  jeziku. Proces apliciranja zahteva da neka dokumenta budu prevedena na engleski jezik od strane sudskog tumača.

PRIZNAVANJE ISPITA POLOŽENIH U INOSTRANSTVU

Ispiti položeni u inostranstvu se priznaju (sa odgovarajućim brojem ESPB) na osnovu potpisanog Ugovora o učenju i evidentiraju se na studentskom servisu. Student može u Ugovor o učenju uključiti i predmete koji nisu prepoznati u nastavnom planu i programu, a ESPB ostvareni po tom osnovu se studentu evidentiraju u dodatku diplomi, i dodaju na osnovni zbir od 180 ili 240 ESPB.

Student po povratku sa mobilnost treba da preda zahtev za priznavanje ESPB stečenih na mobilnosti:

1)  Molba za priznavanje ispita (e-formular dostupan na studentskom servisu)

2) Prepis ocena izdat od strane institucije domaćina;  

3) Prevod Prepisa ocena preveden na srpski jezik od strane sudskog tumača  

4) Originalni Ugovor o učenju potpisan od strane studenta, matičnog fakulteta i fakulteta domaćina.

 Po odobrenju molbe za priznavanje, izrađuje se Rešenje o priznavanju na osnovu kog se vrši unos priznatih ESPB u studentski dosije.

ŠTA JE MOTIVACIONO PISMO?

Motivaciono pismo sadrži Vaše lično obraćanje onima koji su zaduženi za selekciju kandidata. Ono ima za cilj da kandidata predstavi u što boljem svetlu i da Vas približi ljudima koji vrše selekciju. U motivacionom pismu bi trebalo opisati lične (profesionalne) motive za odabir konkretnog univerziteta za mobilnost, očekivanja u pogledu boravka i sl. U motivacionom pismu kandidat bliže upoznaje čitaoce sa svojim kvalitetima. Na svakom konkursu najviše se cene sledeće osobine kandidata:

 • dobro poznavanje datog polja za koje se prijavljuje,
 • motivacija, entuzijazam i ozbiljna zainteresovanost,
 • kreativnost i originalnost,
 • sposobnost rešavanja problema i dobro snalaženje u novim situacijama,
 • veština pisanja i izražavanja,
 • zrelost, emocionalna stabilnost i sposobnost uspešnog prevazilaženja stresa i izazova,
 • veštine rada u grupi i liderstva,
 • veština adaptacije i samostalnost,
 • inicijativa,
 • odgovornost,
 • posvećenost akademskim i poslovnim ciljevima i zdrava želja za uspehom.

Gorenavedene osobine jesu ono što se traži i kandidat mora da pronađe način da se tako i predstavi, ali to ne bi trebalo da bude prenaglašeno ili prepotentno.

KAKO NAPISATI CV?

Za pisanje CV-a možete koristiti različite forme i obrasce. U evropskim programima najzastupljeniji je Europass model. Obrasce za pisanje, kao i uputstvo za sastavljanje CV-ja,  možete pronaći na portalu Europass- a:
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

DA LI JE SVAKI PROGRAM MOBILNOSTI STIPENDIRAN?

Svaka razmena studenata između partnerskih univerziteta podrazumeva oslobađanje studenata školarine i troškova ispita. Kod nekih programa razmene (Erasmus+, CEEPUS, i sl.) postoje novčana sredstva koja se studentu dodeljuju za troškove smeštaja, ishrane, osiguranja i putnih troškova. Visina tih sredstava (stipendija) zavisi od zemlje u kojoj se mobilnost odvija, kao i konkretnog programa razmene u kojem student učestvuje.

Ukoliko se mobilnost realizuje na instituciji sa kojom ne postoji sporazum o saradnji, student često pored troškova boravka plaća i školarinu i ispite na toj instituciji.

DA LI IMAM PRAVO DA U TOKU STUDIJA IDEM VIŠE PUTA NA PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI?

Da, ukoliko ste na mobilnosti na jednom nivou studija proveli jedan semestar ili manje imate pravo da se prijavite za još jedan semestar mobilnosti. Napominjemo da se prilikom selekcije prednost daje studentima koji ranije nisu bili na mobilnosti, a ispunjavaju sve uslove konkursa.

ISKUSTVA STUDENATA

Ime i prezime: Marija Vulović

Program razmene: CEEPUS

Institucija domaćih: WU (Vienna University of Economics and Business)

Moj boravak u Beču je bio divno iskustvo! Pored svega što sam naučila na svom Univerzitetu, upoznao sam mnoge sjajne ljude i sklopio prijateljstva za život sa ljudima širom sveta! Za studente iz Srbije nije uobičajeno da odlaze u inostranstvo na razmenu, tako da je ovo bila posebna prilika da poboljšam svoj engleski, ali i da ostvarim kontakte sa različitim narodima, ljudima različitih religija i mišljenja.
Ovakvo iskustvo bih poželela svima. To je nešto o čemu nisam ni sanjala i volela bih da mogu ostati duže u Beču, ali pretpostavljam da sve dobre stvari dolaze do kraja i da je vreme da neki drugi ljudi posete i uživaju u ovom divnom, gostoljubivom gradu!

Ime i prezime: Igor Ivašković

Program razmene: CEEPUS

Institucija domaćih: Univerzitet u Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakultet, Slovenija

Imao sam priliku da odem na razmenu u Maribor, Slovenija. Ne postoji dovoljno prostora da se čitav običaj opiše ali izvući ću nekoliko najjačih utisaka. Jedinstveno prirodno okruženje (planina Pohorje i reka Drava), blizina svih bitnijih lokacija, raznovrsnost nacija na razmeni, studentski bonovi za ishranu, brojne studentske aktivnosti, mogućnost jeftinog putovanja… dovoljni su razlozi da se iskoristi ova prilika.

 

KONTAKT

Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet
Kancelarija za međunarodnu saradnju, 1. sprat (kancelarija 154)

069 8066388

ESPB koordinator na Eknomskom fakultetu:
Prof. dr Saša Ranđelović, prodekan za finansije i međunarodnu saradnju

Stručni saradnik: Jelena Subotin

 

VI IMATE PITANJE - MI IMAMO ODGOVOR