АКАДЕМСКА МОБИЛНОСТ

Међународна мобилност студената (свих нивоа студија) подразумева одлазак на неки од иностраних партнерских универзитета (1-2 семестра), где студент слуша наставу и полаже испите, потпуно бесплатно, тј. без плаћања трошкова школарине на иностраном универзитету. Пре одласка на програм мобилности, студент у договору са Канцеларијом за међународну сарадњу врши одабир предмета које ће на иностраном универзитету похађати, и закључује „уговор о учењу“, у којем се ти предмети наводе. По повратку са програма мобилности, студент подноси захтев за признавање положених испита и ЕСПБ остварених у иностранству, на који се по правилу добија позитиван одговор (у складу са дефинисаним Уговором о учењу). У току боравка у иностранству, студент задржава статус редовног студента Универзитета у Београду и по повратку наставља са студијама. По истом принципу, инострани студенти могу доћи на програм мобилности на Економски факултет у Београду. Програм мобилности је омогућен и наставницима, као и запосленима у административним службама Факултета. За мобилност студената, наставника и ненаставног особља, која се реализује преко Erasmus+ и CEEPUS мреже, доступне су и стипендије, које покривају трошкове пута и боравка у иностранству.

Списак партнерских институција, на које можете отићи у оквиру програма међународне мобилности можете видети на страници Партнерски универзитети и мреже.