ACCA

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je 2016. godine dobio profesionalnu akreditaciju svog studijskog programa osnovnih studija, od strane referentne međunarodne asocijacije ovlašćenih računovođa (Аssociation of Certified Chartered Accountants – ACCA), što predstavlja potvrdu usklađenosti sistema obrazovanja na našem Fakultetu, sa najsavremenijim svetskim profesionalnim standardima iz domena računovodstva, revizije i finansijskog upravljanja. Time je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu postao prvi fakultet u Jugoistočnoj Evropi, koji poseduje ovu prestižnu međunarodnu profesionalnu akreditaciju studijskog programa.

Istovremeno, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je dobio i akreditaciju većeg broja svojih predmeta, po osnovu kojih diplomci našeg fakulteta stiču pravo na oslobođenje od polaganja 7 (od ukupno 9) ispita ACCA F-nivoa (F1, F2, F3, F4, F7, F8 i F9), što je najveći broj oslobođenja od ACCA ispita u odnosu na sve druge visokoškolske ustanove iz oblasti ekonomije i poslovnog upravljanja u ovom delu Evrope.

Po osnovu dobijene ACCA akreditacije studijskog programa, studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu su stekli pravu učešća u programu ubrzanog polaganja preostalih ACCA ispita (ACCA accelerated programme) u toku studija. Naime, studenti našeg Fakulteta, sada imaju pravo da u toku studija, kao i u periodu od dve godine nakon diplomiranja, polažu ACCA ispite pod znatno povoljnijim uslovima, nego što je to opštim režimom predviđeno

Ovime je Ekonomski fakultet u Beogradu postao visokoškolska ustanova sa najvećim brojem akreditovanih ACCA ispita

 ACCA – obaveštenje o oslobođenjima i uputstvo za studente