ACCA

 

 

 

Eкономски факултет Универзитета у Београду је 2016. године добио професионалну акредитацију свог студијског програма основних студија, од стране референтне међународне асоцијације овлашћених рачуновођа (Аssociation of Certified Chartered Accountants – ACCA), што представља потврду усклађености система образовања на нашем Факултету, са најсавременијим светским професионалним стандардима из домена рачуноводства, ревизије и финансијског управљања. Тиме је Економски факултет Универзитета у Београду постао први факултет у Југоисточној Европи, који поседује ову престижну међународну професионалну акредитацију студијског програма.

Истовремено, Економски факултет Универзитета у Београду је добио и акредитацију већег броја својих предмета, по основу којих дипломци нашег факултета стичу право на ослобођење од полагања 7 (од укупно 9) испита ACCA Ф-нивоа (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф7, Ф8 и Ф9), што је највећи број ослобођења од ACCA испита у односу на све друге високошколске установе из области економије и пословног управљања у овом делу Европе.

По основу добијене ACCA акредитације студијског програма, студенти Економског факултета Универзитета у Београду су стекли праву учешћа у програму убрзаног полагања преосталих ACCA испита (ACCA accelerated programme)у току студија. Наиме, студенти нашег Факултета, сада имају право да у току студија, као и у периоду од две године након дипломирања, полажу ACCA испите под знатно повољнијим условима, него што је то општим режимом предвиђено.

Овиме је Економски факултет у Београду постао високошколска установа са највећим бројем акредитованих ACCA испита.

ACCA – обавештење о ослобођењима и упутство за студенте