Партнерски универзитети и мреже

Међународна сарадња се реализује кроз Еrasmus+ програм, билатералне споразуме о сарадњи, као и кроз мултилатералне мреже факултета и универзитета.

ERASMUS+ ПРОГРАМ

Еrasmus+ је програм сарадње између универзитета финансиран од стране Европске уније и као такав представља најзначајнији програм за размену студената и наставника, као и за друге облике сарадње у Европи. Од јануара 2019. године Србија у оквиру Еrasmus програма има статус програмске државе, што значи да наши универзитети имају могућност за укључивање у све програме под условима и на начин који важи и за универзитете из земаља ЕУ.
Сходно томе, Универзитет у Београду – Економски факултет има успостављену сарадњу у погледу стипендиране размене студената и наставника, у оквиру Ерасмус+ програма са 46 универзитета

СПИСАК УНИВЕРЗИТЕТА СА КОЈИМА НАШ ФАКУЛТЕТ ИМА САРАДЊУ КРОЗ ЕRASMUS+ ПРОГРАМ

БИЛАТЕРАЛНИ СПОРАЗУМИ

Универзитет у Београду – Економски факултет има закључене билатералне споразуме о сарадњи са преко 100 универзитета из разних делова света, који омогућавају међусобну размену студената, наставника, заједничку организацију конференција, научно-истраживачку сарадњу и сл.

СПИСАК УНИВЕРЗИТЕТА СА КОЈИМА ПОСТОЈИ БИЛАТЕРАЛНИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

CEEPUS

CEEPUS представља мрежу универзитета Централне и Источне Европе, која омогућава њихову међусобну сарадњу у домену размене студената и наставника.

Економски факултет у Београду припада CEEPUS мрежама AMADEUS и Central European Network for Sustainable and Innovative Economy

ЛИСТА ПАРТНЕРСКИХ УНИВЕРЗИТЕТА У ОКВИРУ CEEPUS-а

Више информација о функционисању CEEPUS мреже и доступним стипендијама, те отвореним позивима за мобилност можете наћи на сајту: https://www.ceepus.info/defaultcms.aspx

CESEENET

CESEENET представља мрежу 32 универзитета Централне и Источне Европе, која омогућава њихову међусобну сарадњу у домену размене студената и наставника на нивоу докторских студија. Од 2019. године, мобилност у оквиру ове мреже је делимично стипендирана кроз CEEPUS програм.

СПИСАК УНИВЕРЗИТЕТА/ФАКУЛТЕТА, ЧЛАНОВА CESEENET МРЕЖЕ

Више информација о функционисању CESEENET мреже и доступним стипендијама, те отвореним позивима за мобилност можете наћи на сајту: https://ceseephd.net/

MAGELLAN EXCHANGE

Magellan Exchange је мрежа 34 универзитета и факултета из 14 земаља, углавном из Северне Америке и Западне Европе. Економски факултет је од 2017. године члан Magelan Echange мреже, чиме је постао једина високошколска установа из Централне и Источне Европе – чланица ове мреже.

Чланство факултета у овој мрежи омогућава студентима и наставницима да одлазе на програме мобилности на било коју од партнерских институција – чланица мреже, уз ослобођење од трошкова школарине, а најчешће и уз покриће трошкова смештаја од стране институције – домаћина.

СПИСАК УНИВЕРЗИТЕТА/ФАКУЛТЕТА, ЧЛАНОВА MAGELLAN EXCHANGE МРЕЖЕ

Више информација о Magelan Echange мрежи и процедури пријављивања за мобилност, може се наћи на сајту: http://www.magellanexchange.org/